Verksamhetsledningssystem

VLS add-in, ett add-in för Office 365

Vårat egen framtagna VLS add-in hjälper dig att bygga upp ett verksamhetsledningssystem och implementera det i din SharePoint Online miljö samt underlättar hanteringen av det.

1-Klickinstallation

En 1-Klickinstallation skapar upp det dokumentbibliotek med innehållstyper och fält du behöver som i sin tur kopplas till en användargrupp för Informationsägare och ett termfält för val av process. Ditt företags process struktur bygger du lätt upp i SharePoints egna Termhanterare.

Processhierarkin

Add-in:et låter dig klicka dig fram genom processtrukturen, som du skapat i form av termer, för att visa dokumenten kopplade till respektive process.

Varje process kan du anpassa med egen färg, informationstext, bild eller om du vill att den ska gå till en extern resurs.

Hantera dokumenten

Under vald process visas alla dokument som är associerade med processen.  Dem grupperas efter vilken innehållstyp det är.

I vyn ser du vilken status dokumentet har, om det är associerat med fler processer och vem som äger dokumentet. Du kan öppna/ladda ned dokumentet eller om du är behörig, ändra status på dokumentet.

Add-in:et kommer med ett generiskt utseende, men vi kan hjälpa dig modifiera utseendet för att passa din organisations grafiska profil.