Tjänster

SharePoint och Office 365

Låt era användare bli mer produktiva och effektiva, oavsett vilka enheter de jobbar på. På köpet slipper ni tidskrävande serveruppdateringar.

Vi börjar med att reda ut vilka behov och förutsättningar ni har. Om SharePoint och/eller Office 365 är rätt för er hjälper vi er med migrering och support.

Vi är intresserade

Utveckling av applikationer

Vi kan ta fram applikationer som till exempel löser en utmaning, eller effektiviserar en process. Det kan handla om en tjänst som hjälper olika system att prata med varandra, en ny funktion som integreras i en befintlig miljö eller en applikation som kan underlätta migrering till nya system.

Vi utvecklar helt enkelt den funktionalitet som ni behöver.

Hjälp oss med utveckling

Prestandaanalyser

Med våra prestandaanalyser kan du bland annat:

  • Identifiera prestandaproblem.
  • Följa upp era SLA-nivåer.
  • Kontrollera leverantörers SLA-nivåer.

En prestandaanalys kan hjälpa er att hitta orsaken ett känt problem. Vi kan också göra regelbundna analyser under en längre period, som hjälper er att undvika problem i framtiden.

Analysera vår prestanda

Problemlösning

Om er IT-miljö inte fungerar optimalt letar vi upp orsaken till problemen och föreslår en lösning. Oavsett var källan till problemen finns – koden, databasen eller infrastrukturen – löser vi det och ser till att allt fungerar som det ska igen.

Lös vårt problem